Phone: ९८५२८२१६५२, ९८५२८२१६५२
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | सप्तरी, नेपाल
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क
Contact Us
Call Us!
९८५२८२१६५२
Email Us!
info@knpmavirayapur.edu.np
Locate Us!
वडा नं.-१, नकटी रायपुर