Phone: ९८५२८२१६५२, ९८५२८२१६५२
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | सप्तरी, नेपाल
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क
कार्यक्रम

अध्यक्ष रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता अन्तर्गतका अन्तिम खैल।

2020-09-02

श्री कन्छु नरप्रताप मा.वि. नकटी रायपुर गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यूले दलित छात्र/छात्राहरु लाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु भयो।

2020-08-21