Phone: ९८५२८२१६५२, ९८५२८२१६५२
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | सप्तरी, नेपाल
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क

उषा मण्डल

उषा मण्डल
  • पुरा नाम: उषा मण्डल
  • पद: प्रा.वि तृतीय
  • ईमेल:
  • फोन: ९८१५९६९२०५
  • सामेल भको मिति: 2071-06-07