Phone: ९८५२८२१६५२, ९८५२८२१६५२
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | सप्तरी, नेपाल
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क

शिक्षकहरु

श्रीदेव साह
टेक बहादुर हजाम
लाल कुमार यादब
विरेन्द्र प्रसाद यादब
विरेन्द्र प्रसाद चौधरी
जितेन्द्र प्रसाद यादब
देव नारायण यादब
राजेन्द्र प्रसाद यादब
सुरेन्द्र प्रसाद यादब
धर्मदेव यादब
शारदा कुमारी
नुतन मुखिया
विनोद कुमार यादब
इन्द्रदेब यादब
लक्षण कुमारी यादब
सरोवर लाल यादब
रामदेब यादब
सुनिता कुमारी यादब
उषा मण्डल
चन्द्रकला कुमारी मेहता
निभा कुमारी यादब
सुरेन्द कुमार यादब
रमेश कुमार यादब
संजु कुमारी यादब
सरस्वती यादब
रविना कुमारी यादब
दिपेन्द्र कुमार यादब